.: CaHaYa

Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca  kaca itu seakan-akan bintang  seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur  dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya  hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya , Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

QS. An-Nuur:35

Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya
Di dalam ucapanku cahaya
Jadikanlah pendengaranku cahaya
Jadikanlah pada penglihatanku cahaya
Jadikanlah  dari belakangku cahaya
dan dari depanku cahaya
Jadikanlah dari atasku cahaya
dan dari bawahku cahaya
Ya Allah berikanlah kepadaku cahaya
dan jadikanlah aku cahaya

(HR. Muslim & Abu Dawud)